ჩვენ შესახებ

რა არის XELOSNEBI.GE ?

საიტი XELOSNEBI.GE წარმოგიდგენთ
ინტერნეტ პლათფორმას, სადაც
რეგისტრირდებიან სხვადასხვა
პროფილის ხელოსნები და
მომხმარებელს შეუძლია
დაამყაროს მათთან პირდაპირი
კომუნიკაცია.

რატომ უნდა ავირჩიოთ
XELOSNEBI.GE

ჩვენთვის პირველ ადგილზე დგას მომხმარებელი. ამიტომ, როდესაც რომელიმე ხელოსანს დაუგროვდება უარყოფითი გამოხმაურებები, საიტის ადმინისტრაცია განიხილავს და საჭიროების შემთხვევაში გააუქმებს იმ კონკრეტული ხალოსანის განცხადებას.

1

2

ჩვენ მოხარული ვიქნებით, თუკი მომხმარებელი გააკეთებს რაც შეიძლება მეტ კომენტარებს ხელოსნების მუშაობის თაობაზე: ანუ რამდენად კვალიფიციურები არიან, რამდენად სწრაფად მუშაობენ, ინფორმაცია მათი კომუნიკაბელურობის, სამსახურში დაგვიანების, სისუფთავის და მრავალი იმ თვისებების შესახებ რასაც მომხმარებელი აქცევს ყურადღებას.

აქედან გამომდინარე გარკვეული დროის მანძილზე საიტზე იქნებიან წარმოდგენილი მხოლოდ ისეთი ხელოსნები, რომლებიც სრულად დააკმაყოფილებენ ჩვენი მომხმარებლის მოთხოვნებს

3