დეზინფექცია

CRYSTAL SERVICE

ტელ. ნომერი: 555-972-994

აღწერა: გთავაზობთ სადარბაზოების, ღია ნაგებობების ზედაპირების, დახურული შენობების ქიმიური ხსნარებით დამუშავებას, დაავადებების პრევენციის მიზნით.